MELİH ARSLAN

ARKEOLOG & NUMİSMAT
profile-image

MELİH ARSLAN

Arkeolog & Nümismat

Merhaba ben Melih ARSLAN, 1976 yılında Ankara Üniversitesi, D.T.C.F. Klasik ve Çağdaş Anadolu Arkeolojisi bölümünden mezun oldum. Meslek hayatına Afrodisias Müzesinde başladım, Fethiye Müzesi ve İzmir Röleve ve Anıtlar Müdürlüğündeki görevlerimin ardından 1985 yılında Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğüne gelerek müzenin Sikke Seksiyonunda görev aldım. 2009 yılından 2014 yılı Nisan ayına kadar Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü olarak görev yaptım. 2014 yılı Nisan ayından sonra ise Ankara Merkez Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğüne atandım. 2015 yılı Şubat ayı itibariyle emekli oldum. Bugüne kadar yapmış olduğum araştırmalar, çalışmalar, katıldığım kazılar ile ilgili bir çok kitap ve makale yayımladım. 2015 Yılı Mart ayından itibaren özel danışmanlık hizmetleri ve çeşitli üniversitelerde dersler vermekteyim. 2016 yılından itibaren Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi, Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktayım.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

2015 yılı Mart ayında emekliye ayrıldıktan sonra bir çok konuda Özel danışmanlık hizmetleri vermekteyim. Danışmanlık hizmeti verdiğim konulara temel olarak şu şekildedir.

— Belgeli Taşınır Kültür Varlığı Koleksiyoneri olan özel şahıslara ve kurumlara arkeolojik eserleri konusunda, bilirkişilik, eser değerlendirme ve envanter yapma,

— Özel Müze kuracak, şahıs, vakıf, kurumlar ve Belediyelere, Müze kuruluşu, envanter yazılımı, sergileme, tasarım, grafik düzenleme, aydınlatma ve eser alt yazıları (tarih-tanımlama) ve bilgi panoları hazırlama

— Enerji (doğal gaz boru hatları), Baraj, Tren ve Karayolu gibi büyük alt yapı inşaatları yapan ve bu inşaatların içerisindeki arkeolojik sit alanlarında, yüklenici firmalarca yapılacak kazı ve sondaj çalışmalarında danışmanlık ve bilirkişi raporu düzenleme

— Arkeolojik Sit alanlarında şehir plancılar tarafından üstlenilen, Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmaları

gibi konularda danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

EĞİTİM BİLGİLERİ

Ü
Ankara Üniversitesi, D.T.C.F.
Klasik Arkeoloji
Eylül 1971 - Haziran 1976

Mezuniyet Tezi:“Pamphylia Bölgesi Roma Dönemi Portreleri”

L
Ordu Lisesi
Eylül 1967 - Haziran 1970

İŞ DENEYİMLERİ

Ö
Öğretim Görevlisi
ANKARA
2016 - Şimdi

2016 yılından itibaren Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi.

Ö
Öğretim Görevlisi
ANKARA
2016 - Şimdi

2016 yılı başından itibaren Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi

D
Danışman
Çankaya/ANKARA
2015 - 2016

2015 yılından itibaren Özellikle Arkeolojik ve Nümizmatik konular olmak üzere çeşitli konularda Özel Danışmanlık hizmeti vermektedir.

E
Emekli
Altındağ/ANKARA
2015 - Şimdi

2015 yılı Mart ayından itibaren kendi isteği ile emekliye ayrılmıştır.

M
Müdür
Altındağ/ANKARA
2014-2015

Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuarı Müdürü

M
Müze Müdürü
Altındağ/ANKARA
2009-2013

Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü

N
Arkeolog - Nümismat
Altındağ/ANKARA
1985-2009

Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü Sikke Seksiyonu.

U
Uzman
Konak/İZMİR
1981-1985

İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü

A
Arkeolog
Fethiye/MUĞLA
1979-1981

Fethiye Müze Müdürlüğü

S
Yedek Subay
Oltu/ERZURUM
1977-1979

Erzurum-Oltu 246. Piyade Alayı

A
Arkeolog
Karacasu/AYDIN
1977 - 1977

Afrodisias Müze Müdürlüğü

A
Arkeolog
Yenimahalle/ANKARA
1976-1977

Milli Parklar Genel Müdürlüğü / Orman Bakanlığı

M
Memur
Yenimahalle/ANKARA
1975-1976

Orman Genel Müdürlüğü / Orman Bakanlığı

FOTOĞRAF GALERİM

Melih ARSLAN

KİŞİSEL GALLERİM

Melih ARSLAN

KİŞİSEL GALLERİM

Melih ARSLAN

KİŞİSEL GALLERİM

İLGİ ALANLARI

Genel olarak zamanımı kitap okuyarak, bilimsel araştırma yaparak geçiririm. Özellikle doğa gezileri, fotoğraf çekmek, Lezzetli yemekler yemeyi çok severim. Seyahat etmek hayatımın büyük bir parçasıdır.

Klasik Müzik
Kitap Okuma
Fotoğraf Çekme
Lezzetli Yemekler
Seyahat Etme
Doğa Gezisi

BİLİMSEL BİLDİRİ VE KONFERANSLAR

client-image

— 1982 yılında, Efes Müzesi’nde, “Gökova Körfezi’nde Üç Antik Kent (İdyma, Keramos ve Sedrai)”.

— 1987 yılında, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde, “Lykia Bölgesi’nden Üç Antik Kent (Pınara, Tlos ve Sidyma)”.

— 1989 yılında, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde, “Gordion Mamaderesi Frig Tümülüsü Kurtarma Kazısı ve Sonuçları”.

— 1990 yılında, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde, “Ankyra Şehir Sikkeleri Işığında Ankara Tarihi“.

— 1991 yılında, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde, “Çankırıkapı Kazısında Bulunmuş Olan Şehir Sikkeleri Işığında Ankara’nın Önemi”.

— 1992 yılında, Ankara Türk-İngiliz Kültür Derneği’nde, “Sinop Müzesi’nde Bulunan Ordu Definesi”.

— 12-16 Eylül 1994 tarihlerinde, Ankara’da yapılan XII. Türk Tarih Kongresi’nde, “Sinop Müzesi’ndeki Ordu Definesi’nden Cappadocia Kralı IV. Ariarathes’in Ünik Tetradrahmisi” başlıklı bildiri sunulmuştur.

— 1995 yılında, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde, “Antinoos Nümizmatiği”.

— 14 Mayıs 1996 yılında, İngiliz Arkeoloji Enstitüsü’nde, “Sinop Müzesi’ndeki Cotyora (Ordu) Definesi ve Nümizmatiğe Kazandırdıkları”.

— 25 Mayıs 1996 yılında, Ankara Yeni Yüksektepe Kültür Derneği’nde, “Antinoos Sikkeleri Işığında Antinoos Nümizmatiği”.

— 1997 yılında, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde, “Ordu (Cotyora) 1970 Definesi”.

— 1998 yılında, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde, “Aspendus ve Side’nin Klasik ve Hellenistik Defineleri Üzerine Yeni Çalışmalar”.

— 1998 yılı Haziran ayında, Mersin Üniversitesi’nde, I. Kilikia Arkeolojisini Araştırma Sempozyumu’nda, “Roma Dönemi Kilikya Şehir Sikkelerinde Mithras Kültü” konulu bildiri.

— 2004 yılı Mayıs ayında Konya’da, 26. Uluslararası Arkeolojik Kazı ve Araştırma Sempozyumu’nda, “Kırklareli Müzesi’nde Bulunan Ptolemaios Keravnos’a Ait Bilinmeyen Bronz Sikke Definesi” konulu bildiri sunulmuştur.

— 12 Kasım 2005 yılında Ankara Milli Kütüphane Konferans Salonunda, Ankara Turizm Rehberler Odası Mensuplarına, “Lykia Bölgesi Tarihi ve Sanatı” konulu konferansı vermiştir.

NOT: 2006-2014 tarihleri arasında Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji, Bilkent Arkeoloji, ODTÜ Arkeometri Bölümleri ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi Konferans Geleneksel Konferanslarında olmak üzere, Antik Yüzüktaşları, Juliopolis Kazıları, Çömlektepe Kurtarma Kazısı ve benzeri farklı kurtarma kazılarının sonuçları konularında toplam 10 konferans sunumunu gerçekleştirmiştir.

client-image

— 27-30 Nisan 1994 tarihleri arasında, Almanya’nın Münih şehrinde, Internationaler Kolloquium zur kaizerzeitlischen Münzprägung Kleinasiens (Küçük Asya’nın Roma İmparatorluk Dönemi Sikke Darpları) konulu kollokyumda, “The Roman Coinage of Ancyra in Galatia” (Roma Dönemi Galatia Ankyrası’nın Sikke Basımları) konulu bildiriyi sunmuştur.

— Almanya’nın Berlin şehrinde yapılan, 12. Uluslararası Nümizmatik Kongre’de (12. International Numismatic Congress 1997) “Une tétradrachme unique d’Ariarathe, roi de Cappadoce, dans un trésor trouvé à Cotyora (Ordu)” isimli bildiriyi sunmuştur.

— 25-28 Şubat 2013 yılında Antalya’da Birinci Uluslararası Anadolu Para Tarihi ve Numismatik Kongresi’nde, “Iuliopolis Nekropolü Kharon Sikkeleri” isimli bildiriyi sunmuştur.

— Pompeiopolis Kazı Başkanlığınca, 9-10 Temmuz 2016 tarihinde, Kastamonu-Taşköprü Belediyesi Salonunda düzenlenen uluslararası konferansa katılmıştır. “Pompeiopolis’i Bağlama Oturmak-Kıyaslamalı Bir Açıdan Anadolu’da Roma Kentlerinin Gelişimi (Contextualising Pompeiopolis Urban Development in Roman Anatolia from a Comparative Perspective), konulu uluslararası konferansta aşağıdaki 2 bildiriyi sunmuştur.
-) “Juliopolis Nekropolünden Büyülü Yüzüktaşları, Muskalar ve Diğer Tılsımlı Objeler – Magic Gems, Amulets and other Talismans from the Necropolis of Juliopolis”.
2-) “Parnassos’dan Yeni Bir Geç Antik Dönem Kilisesi – A New late antique church in Parnassos” Söz konusu bildirilerin makaleleri, 2017 yılı sonu itibari ile yayınlanacaktır.

ARKEOLOJİK KAZILAR

— 1973 Yılı, Elazığ İli, Palu İlçesi, “Haraba Höyük” .

— 1973 Yılı, Ağrı İli, Patnos İlçesi, “Patnos Urartu Mezarlıkları” .

— 1974 Yılı, İzmir İli, Çeşme İlçesi, Ildırı Köyü, “Erythrai” kazılarına öğrenci olarak katılmıştır.

— 1980 Yılı, Muğla, Fethiye Müzesi, “Pınara Nekropol Kazısı” Fethiye Müzesi adına heyet üyesi.

— 1987 Yılı, Ankara - Şenyuva, “Gençlerbirliği Frig Tümülüsü Kurtarma Kazısı” .

— 1988 Yılı, Ankara, Polatlı İlçesi, Beylikköprü Köyü, “Mamaderesi Frig Tümülüsü Kurtarma Kazısı” .

— 1995 ile 1996 Yıllarında, Ankara, Ulus Semti, “Ulus 6101 ada, 2 parselde yapılan kurtarma kazısı” . (Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni temsilen heyet üyesi ve yönetici olarak.)

— 1981 Yılı, Muğla, Köyceğiz, “Kaunos Kazısı” .

— 1982 Yılı, İzmir, Selçuk, “Ephesus Kazıları”

— 1983 ve 1984 Yılları, Antalya, Finike, Turunçova, “Limyra Kazısı” .

— 1986 Yılı, İzmir, “Bayraklı Höyük Kazısı” .

— 1988 Yılı, İzmir, Menderes, Ahmetbeyli, “Claros Kazısı” .

— 1989 Yılı, Bursa, Orhaniye, “Ilıpınar Kazısı” .

— 1995 Yılı, Antalya, Kınık, “Xanthos” ve Muğla, Fethiye, “Letoon” kazıları.

— 1999 Yılı, Aydın, Didim, “Miletus Kazıları” .

— 2001 Yılı, Aydın, Sultanhisar, “Nysa Kazısı” .

— 2002 Yılı, Çanakkale, Ezine, “Alexandreia Troas Kazısı” .

— 2004 Yılı, Muğla, Milas, Kıyıkışlacık, “Iasos Kazısı” .

— 2005 Yılı, Muğla, Bodrum, “Tavşan Adası Yüzey Araştırması” .

— 2006 Yılı, İzmir, Selçuk, ”Ephesos Kazıları” .

— 2007 Yılı, İzmir, Aliağa, ”Kyme Kazısı” .

— 2008 Yılı, İzmir, Bergama, ”Bergamon Kazıları” (Bakanlık Temsilcisi olarak).

— 2009 Yılı, “Ankara, Nallıhan, Çayırhan Beldesi Juliopolis Nekropol Kazısı” başkanlığımda 2011 yılı da dâhil hali hazırda devam etmektedir.

— 2009 Yılı, “Ankara, Nallıhan, İslamalan Beldesi, Dadastana Nekropol Kazısı” başkanlığımda 2009 yılında çalışılıp sona erdirilmiştir.

— 2009 Yılı, “Ankara Roma Hamamı Kazısı” , başkanlığımda 2011 yılı da dahil hali hazırda devam etmektedir.

— 2009 Yılı, “Ankara Roma Tiyatrosu Kazısı” , başkanlığımda 2011 yılı da dahil hali hazırda devam etmektedir.

— 2009 Yılı, “Ankara, Haymana, Bahçecik Nekropolü Kurtarma Kazısı” , başkanlığımda 2009 yılında çalışılıp sona erdirilmiştir.

— 2009 Yılı, “Ankara, Maltepe Kurtarma Kazısı” , başkanlığımda 2009 yılında çalışılıp sona erdirilmiştir.

— 2009 Yılı, “Ankara, Şereflikoçhisar, Parlasan Mevkii Parnassos Antik Kenti Kazısı” , başkanlığımda 2011 yılı da dâhil hali hazırda devam etmektedir.

— 2010 Yılı, “Ankara, Çayyolu Höyüğü Kazısı” , başkanlığımda 2010 yılında başlamış olup, hali hazırda devam etmektedir.

— 2010 Yılı, “Ankara, Çayırhan, Çömlektepe Mevkii, Çömlektepe Kurtarma Kazısı” başkanlığımda 2011 yılında tamamlanmıştır.

— 2010 Yılı, “Ankara, Sincan Höyük Kazısı” , başkanlığımda 2010 yılında çalışılıp sona erdirilmiştir.

— 2011 Yılı, “Kırıkkale, Seydintepe Tümülüs Kazısı” , başkanlığımda 2011 yılında çalışılmış olup, 2012 yılında da devam edip sonlandırılacaktır.

— 2011-2012 Yıllarında başkanlığım altında, Güdül-Çağ Beldesi, Kötü Hamam Mevkii’nde Antik Mnizos Kenti Termal Roma Hamam Kazısı başlatılmış ve kazılar 2014 yılında da devam ettirilmiştir.

ARKEOLOJİK - NÜMİSMATİK MAKALELER

1-Pınara Antik Kenti. Arkeoloji, ve Sanat Dergisi. İstanbul 1984: 21-22.

2-Lykia’dan Bir Şehir (Sidyma). Eski Eserler ve MüzelerBülteni. Sayı 9, Ankara 1987: 22-29.

3-Mamaderesi Frig Tümülüsü Kurtarma Kazısı. Müze (Museum) Dergisi, Sayı I, Ankara 1989: 62-66.

4-Ulus Kurtarma Kazısı 1995. Anadolu Medeniyetleri Müzesi 1995 Yıllığı, Ankara 1996.

5-Yeni Bir Kybele Heykeli. Anadolu / Anatolia Dergisi. Sayı 26, Ankara 2004: 1-10.

6-Taburabat Definesi Arcadius Devri Sikkeleri. Anadolu Medeniyetleri Müzesi 1986 Yılllığı. Sayı I, Ankara 1987:45-50.

7-Taburabat Definesi Roma Dönemi Sikkeleri. Anadolu Medeniyetleri Müzesi 1987 Yılllığı. Sayı II, Ankara 1988: 156-167.

8-Anadolu Medeniyetleri Müzesi Sikke Seksiyonundaki Roma Devri Ankyra Şehir Sikkeleri. Anadolu Medeniyetleri Müzesi 1988 Yılllığı. Sayı III, Ankara 1989: 42-66.

9-Anadolu Medeniyetleri Müzesinde Bulunan Phrygia ve Galatia Bölgesi Şehir Sikkeleri. Anadolu Medeniyetleri Müzesi 1989 Yılllığı. Sayı IV, Ankara 1990: 144-176.

10-Pontus ve Paphlagonia Bölgesi Şehir Sikkeleri. Anadolu Medeniyetleri Müzesi 1990 Yılllığı. Sayı V, Ankara 1991:76-97.

11-Pontus Bölgesi Şehir Sikkeleri ve Zela Definesi. Anadolu Medeniyetleri Müzesi 1991 Yılllığı, Sayı VI, Ankara 1992: 121-141.

12-Çankırıkapı Kazısı’nda Bulunmuş Olan Şehir Sikkeleri Işığında Ankara’nın Önemi. Anadolu Medeniyetleri Müzesi 1991 Konferans Yıllığı, Ankara 1992: 35-87.

13-Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ndeki Roma Dönemi Kilikia Şehir Sikkeleri. Anadolu Medeniyetleri Müzesi 1992 Yılllığı, Sayı VII, Ankara 1993: 197-273.

14-Mezopotamya Bölgesi Şehir Sikkeleri. Anadolu Medeniyetleri Müzesi 1994 Yılllığı, Sayı IX, Ankara 1995: 10-56.

15-Antinoos Nümizmatiği. Anadolu Medeniyetleri Müzesi 1995 Konferans Yıllığı, Sayı V, Ankara 1996: 39-58.

16-Bithynia Bölgesi Şehir Sikkeleri. Anadolu Medeniyetleri Müzesi 1996 Yılllığı, Sayı XI, Ankara 1997:

17-Anadolu Medeniyetleri Müzesi Koleksiyonu’ndaki Pamphylia Bölgesi Şehir Sikkeleri. Anadolu Medeniyetleri Müzesi 1997 Yılllığı, Sayı XII, Ankara 1998: 15-62.

18-Ordu (Cotyora) 1970 Tetradrahmi Definesi. Anadolu Medeniyetleri Müzesi 1997 Konferans Yılllığı, Ankara 1998: 5-37.

19-Aspendus ve Side’nin Klasik ve Hellenistik Defineleri Üzerine Yeni Çalışmalar. Anadolu Medeniyetleri Müzesi 1998 Konferansları Yıllığı, Ankara 1999: 188-221.

20-Trakya Kent Sikkeleri (Bizya-Hadrianopolis-Perinthus). Anadolu Medeniyetleri Müzesi 1998 Yılllığı, Sayı XIII, Ankara 1999: 257-276.

21-Kapadokya Kralı 6. Ariarathes’in Tiara’lı Ünik Drahmisi. Anadolu Medeniyetleri Müzesi 1999 Yılllığı, Sayı XIV, Ankara 2000: 116-127.

22-Roma Dönemi Tarsus Şehir Sikkeleri. Anadolu Medeniyetleri Müzesi 2000 Yılllığı, Sayı XV, Ankara 2001:94-115.

23-Fethiye Kargı Köyü Büyük Çalıştepe Rodos Definesi. TTK, Belleten, Sayı 209, Ankara 1990:

24-The Coinage of Ancyra in the Roman Period. Recent Turkish Coin Hoards and Numismatic Studies. Volume I, Oxford 1991: 3-51.

25-The Taburabat Hoard. Recent Turkish Coin Hoards and Numismatic Studies. Volume I, Oxford 1991: 43-57.

26-The Kargı Hoard of Rhodian Plinthophoroi. RecentTurkish Coin Hoards and Numismatic Studies. Volume I, Oxford 1991: 59-69.

27-Zela Hoard. The Numismatic Chronicle. Volume 150, London 1990.

28-A Hoard from the Collection from the Region of Antakya. COIN HOARDS VIII, Greek Hoards. (edited by U. Wartenberg, M. Jessop Price and K.A Mc Gregor), RNS London 1994.

29-The Köyceğiz Hoard of Late Rhodian Plinthophoric Drachms. (by R. Ashton, M. Arslan and A. Dervişağaoğlu). COIN HOARDS VIII, Greek Hoards. (edited by U.Wartenberg, M. Jessop Price and K.A Mc Gregor), RNS London 1994.

30-A Collection of Ancient Coins mostly Acquired in the Hellespont Area. STUDIES IN ANCIENT COINAGE FROM TURKEY, (Ed. Richard Ashton) Numismatic Society Special Publication No. 29 : British Instıtute of Archaelogy at Ankara Monography No. 17, (A. Tolga Tek ile birlikte), London 1996: 19-28.

31-Brokage Basım Roma Sikkeleri. Türk Arkeoloji Dergisi. Sayı XXX, Ankara 1992: 105-116.

32-Yüksel Erimtan Koleksiyonu Solidus Definesi. Arkeoloji ve Sanat Dergisi. İstanbul 1994: 2-8.

33-Brokage Sikkeler. TTK, Belleten. Sayı 226, Ankara 1995: 585-592.

34-A Collection of Ancient Coins mostly Acquired in the Hellespont Area. STUDIES IN ANCIENT COINAGE FROM TURKEY, (Ed. Richard Ashton) Numismatic Society Special Publication No. 29 : British Instıtute of Archaelogy at Ankara Monography No. 17, (A. Tolga Tek ile birlikte), London 1996: 19-28.

35-The Manyas Hoard of Denarii. STUDIES IN ANCIENT COINAGE FROM TURKEY, (Ed. Richard Ashton) Numismatic Society Special Publication No. 29 : British Instıtute of Archaelogy at Ankara Monography No. 17, London 1996: 31-36.

36-A Third Century AD Hoard of Bronzes, principally of Alexandria Troas. STUDIES IN ANCIENT COINAGE FROM TURKEY, (Ed. Richard Ashton) Numismatic Society Special Publication No. 29 : British Instıtute of Archaelogy at Ankara Monography No. 17, London 1996: 43-46.

37-A Hoard of Coins of Zeugma and Antioch from the Mid-Third Century AD. STUDIES IN ANCIENT COINAGE FROM TURKEY, (Ed. Richard Ashton) Numismatic Society Special Publication No.29 : British Instıtute of Archaelogy at Ankara Monography No. 17, London 1996: 47-48.

38-The Kapulukaya Hoard of Solidi. STUDIES IN ANCIENT COINAGE FROM TURKEY, (Ed. Richard Ashton) Numismatic Society Special Publication No.29 : British Instıtute of Archaelogy at Ankara Monography No. 17, London 1996: 105-106.

39-Greek and Greek İmperial Coins Found during the Çankırıkapı Excavations at Ankara. STUDIES IN ANCIENT COINAGE FROM TURKEY, (Ed. Richard Ashton) Numismatic Society Special Publication No.29 : British Instıtute of Archaelogy at Ankara Monography No. 17, London 1996: 107-114.

40-Bizans İmparatoru VI. Mikhael Stratiotikos’un Nadir Altın Sikkesi. Moneta, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı Nümismatik Bülteni. Sayı: 7, Kasım 1996: 1-2.

41-The Roman Coinage of Ancyra in Galatia. NOMİSMATA I, Internationales Kolloquium zur kaiserzeitlichen Münzprägung Kleinasiens, 27.-30. April 1994 in der Staatlichen Münzsammlung. München. Milano 1997: 111-136, Taf. VII-XXVI.

42-Anadolu Medeniyetleri Müzesi Koleksiyonlarında Bulunan Roma Dönemi Pontus Krallığı ve ŞehirleriSikkeleri. ARKEOLOJİ DERGİSİ V, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları (Edited by H. Malay), İzmir 1997: 63-109.

43-Yeşilova-Çeltek Side Tetradrahmi Definesi 1995. ADALYA, Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Dergisi, Sayı 2, Antalya 1997: 51-69.

44-A Goup of Onknow Coins in Antalya Museum. Numismatic Circular CV1/1 London, February 1998. 5- R. Ashton, M. Arslan and A. Dervişağoğlu, “A Ptolemaic Hoard in Fethiye Museum (CH VIII, 246)”. COIN HOARDS 1996 NC (London 1998): 269-272 (Pl. 47-48).

45-Yeni Bulunmuş Ankyra Sikkeleri Işığında Ankara’da İnanç ve Kültler. İDOL, Arkeoloji ve Arkeologlar Derneği Dergisi. Sayı: 5, Ankara 2000.

46-Nuh’un Gemisi’ni Apameia Kenti’nde Gösteren Sikkeler (Nuh’un Gemisi Dinar’daki Kumalar Dağı’nda mı?). İdol Dergisi. Sayı: 7, Ankara 2000.

47-Bizans İmparatoru 3. Romanus Argyrus’un YeniBulunan Ünik Bir Altın Sikkesi. İDOL, Arkeoloji veArkeologlar Derneği Dergisi. Sayı: 8, Ankara 2001.

48-Anadolu Medeniyetleri Müzesi Koleksiyonları’ndaki Anazarbus Sikkeleri. OLBA Sayı 1, Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi Yayınları. Mersin 1998.

49-Roma Dönemi Kilikya Şehir Sikkeleri’nde Mithras Kültü. OLBA Dergisi, Sayı 2, Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi Yayınları. I. Uluslararası Kilikia Arkeolojisi Sempozyumu Bildirileri. (ÖZEL SAYI II. CİLT), Mersin 1999.

50-Kapulukaya Solidus Definesi. Türk Tarih Kurumu,Belleten, Sayı 230, Ankara 1997.

51-A Hoard of Bronze Coins of Lysimachia. StephanosNomismatikos. Edith Schönert-Geiss zum 65. Geburtstag(Herausgegeben von Ulrike Peter), Berlin 1998.

52-A Group of Unknown Coins in Antalya Museum. NUMİSMATIC CIRCULAR CV1/1 London, February 1998.

53-Sinop Müzesi’ndeki Ordu Definesi’nden Cappadocia Kralı IV. Ariarathes’in Ünik Tetradrahmisi. Türk Tarih Kurumu, XII. Türk Tarih Kongresi Bildirileri, Cilt I-II, Ankara 1999.

54-Une monnaie inédite de Gordian III César émise à Aigeai en Cilicie. Gazette numismatique suisse, 49, 1999, No: 193.

55-Antalya Müzesi’ndeki Kitanaura Sikkeleri. (M. Arslan C. Lightfoot ve C. Tibet ile birlikte) Türk Tarih Kurumu,Belleten, Sayı 235, Ankara 1999.

56-Fethiye Müzesi’ndeki Erken Lykia Stater Definesi. Türk Tarih Kurumu, Belleten, Sayı 236, Ankara 1999.

57-Lysimachia Kenti Bronz Definesi. Türk Tarih Kurumu, Belleten, Sayı 237, Ankara 1999.

58-Anadolu Medeniyetleri Müzesi Kolleksiyonu’ndaki Anazarbus Sikkeleri. Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi, T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayını, Sayı: 1, Ankara 2000.

59-A Unique Tetradrachm of Ariarathes, King of Cappadocia, from a Hoard found at Cotyora (Ordu). XII. Internationaler Numismatischer Kongress Berlin 1997, (Akten-Proceedings-Actes I), (Herausgegeben von Berd Kluge und Bernhard Weisser), Berlin 2000.

60-A Hoard of Lycian Staters in Fethiye Museum. Likya Araştırmaları Dergisi Sayı: II, Akdeniz Üniversitesi Yayınları, Antalya 2001: 71-74

61-Kapadokya Krallığı Kaman Drahmi Definesi. GÜNIŞIĞINDA ANADOLU (ANATOLIA IN DAYLIGHT), Cevdet Bayburtluoğlu İçin Yazılar (Essays in Honour of Cevdet Bayburtluoğlu) Kitabı. Homer Kitapevi, İstanbul 2001.

62-Kilikia Aigeai Baskılı 3. Gordianus’un Ünik Sikkesi. Türk Tarih Kurumu, Belleten, Sayı 240, Ankara 2001.

63-Burdur Müzesi’ndeki Side Tetradrahmi Definesi. TTK, Belleten, Sayı 242, Ankara 2001.

64-A Hoard of Unknown Bronze Coins of Ptolemy Karaunus. American Journal of Numismatics 12, The American Numismatic Society, New-York 2001.

65-Roma Dönemi Tarsus Şehir Sikkeleri. Anadolu Medeniyetleri Müzesi 2000 Yılllığı, Sayı XV, Ankara 2001: 84-115.

66-Ünik ve Nadir Roma Şehir Sikkeleri. Anadolu Medeniyetleri Müzesi 2001 Yılllığı, Sayı XVI, Ankara 2002: 183-223.

67-Lydia–Philadelphia Sikkeleri. Anadolu Medeniyetleri Müzesi 2002 Yılllığı, Sayı XVII, Ankara 2003: 259-295.

68-The Cappadocian King Ariarathes VI & the Star on on the Tiara – An Unique Drachm. The Celator (Journal of Ancient and Medieval Coinage), Vol. 17, No. 3 March 2003.

69-Kırklareli Müzesi’nde Bulunan Ptolemaios Keravnos’a Ait Bilinmeyen Bronz Sikke Definesi. 22. Araştırma Sonuçları Toplantısı (24-28 Mayıs 2005, Konya) Bildirileri, Ankara 2005: 325-334.

70-Roma Dönemi Lydia Şehir Sikkeleri. Anadolu Medeniyetleri Müzesi 2003-2004 Yılllığı, 117-220. Ankara 2005.

71-Yeni Bir Kybele Heykeli. ANADOLU / ANATOLIA 26, 2004, Ankara 2005: 1-10. (M. Metin ile birlikte).

72-Pessinus ve Tavium Sikkeleri. Anadolu Medeniyetleri Müzesi 2005 Yılllığı, 125-181. Ankara 2006.

73-Çeşme-Germiyan Köyü Helenistik Erythrai Bronz Sikke Definesi. TTK, Belleten, Sayı 257, Nisan- (Ankara 2006): 27-62.

74-Durmaz Koleksiyonundaki Büyük İskender Tetradrahmi Definesi. TTK, Belleten, Sayı 258, Ankara 2006: 479-500.

75-Adana Müzesindeki Yüceören Kazısı Sikkeleri-Adana Museum From The Yüceören Excavation Coins. (Bekircan Tahbererle birlikte). Adana Yüceören Nekropol Kazısı. Gazi Üniversitesi ARÇED Yayınları, Ankara 2006: 221-239.

76-The Erythrae Hoard from Germiyan Village, Çeşme-İzmir. PATRONVS. Çoşkun Özgünel’e 65. Yaş Armağanı/Festscrift für Çoşkun Özgünel zum 65. Geburtstag. (Edit: Erhan Öztepe-Musa Kadıoğlu), Homer Kitapevi, İstanbul 2007: 2-18.

77-Kırklareli Müzesi’ndeki Helenistik Bronz Lysimachia Definesi. 24. Araştırma Sonuçları Toplantısı Bildiri Özetleri (24-28 Mayıs 2006, Çanakkale), Ankara 2007: 325-333.

78-Uşak Müzesindeki Kistophorik Damgalı Side Tetradrahmi Definesi. Belleten LXXI, Sayı 261, (Ağustos 2007): 425-444.

79-Kilikia Aigeai Darplı Üç Ünik Sikke. Anadolu Medeniyetleri Müzesi 2006 Yılllığı, Ankara 2007: 127-142.

80-Roma Dönemi Ankarasında Aphrodite Kültü. Anadolu/Anatolia Dergisi. Ek dizi No.2/Supplement Series Nr. 2, Ankara 2008: 1-14.

81-Kırklareli Müzesi’ndeki Asilbeyli Lysimachia Definesi-Hoard of Coins of Lysimachia from Asilbeyli in the Kırklareli Museum. Belleten LXXII, Sayı 263, (Nisan 2008): 5-52 (11 levha ile birlikte-with 11 plates).

82-Trapezus Sikke Darpları Belleten LXXIV, Sayı 265, (Aralık 2008): 707-745.

83-Aphrodite, Nymphe Tasvirli ve Bazı Nadir Ankyra Sikkeleri Işığında Roma Dönemi Ankarası’nda Kültler. Anadolu Medeniyetleri Müzesi 2007-2008 Yılllığı, Ankara 2009: 8-15.

84-Manyas Denarius Definesi. Ülkü Devecioğlu ile birlikte, Anadolu Medeniyetleri Müzesi 2007-2008 Yılllığı, Ankara 2009: 83-168.

85-Mut – Dağpazarı Aspendos Stater Definesi. Belleten LXXIII, Sayı 267, (Ağustos 2009): 337-394.

86-Anamur Müzesi’ndeki Side Drahmi Definesi. Recep Meriç Hatıra Kitabı (İzmir 2010):

87-Paphlagonia Krallığı ve Gangra-Germanikopolis Sikkeleri. TTK, Höyük Dergisi, Sayı 2, Ankara 2010: 67-124.

88-Sinope Drahmi Definesi. TTK, Höyük Dergisi, Sayı 2, Ankara 2010: 125-154.

89-Juliopolis Nekropolü 2009 Yılı Kurtarma Kazısı. 19. Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu Bildirisi, (Mayıs 2010): 271-304.

90-Dadastana Nekropolü 2009 Yılı Kurtarma Kazısı. 19. Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu Bildirisi, (Mayıs 2010): 327-340.

91-Roma Hamamı 2009 Yılı Kazı Çalışmaları. M. Arslan-M. Akalın-A. Talaakar. Şurada; 19. Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu Bildirisi, (Ordu, Mayıs 2010): Ankara 2011: 341-362.

92-Haymana, Bahçecik Nekropolü Kurtarma Kazısı. 19. Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu Bildirisi, (Ordu, Mayıs 2010): Ankara 2011: 235-254.

93-Ankara Maltepe Kurtarma Kazısı 2009. M. Arslan-M. Aydın, Şurada; 19. Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu Bildirisi, (Ordu, Mayıs 2010): Ankara 2011: 305-325.

94-Juliopolis: Kayıp Kent’in Hazineleri. Aktuel Arkeoloji Dergisi, (Eylül-Ekim 2010, Sayı 17): 134-134.

95-Kayıp Kent Juliopolis’in Büyücüsü Abraksas. Aktuel Arkeoloji Dergisi (Temmuz-Ağustus 2011, Sayı 22): 11-19. C. Zoroğlu ile birlikte.

96-Anadolu Medeniyetleri Müzesi 2009 Yılı Kazıları. Geçmişten Geleceğe Türkiye’de Müzecilik IV 20-21 Mayıs 2010, Vehbi Koç Vakfı, (2011): 97-115.

97-Roma Hamamı Sütunlu Cadde 2010 Yılı Kazı Çalışmaları. M. Arslan-M. Akalın-A. Talaakar. Şurada; 20. Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu Bildirisi, (Bodrum 2011): Ankara 2012: 209-232.

98-Ankara Roma Tiyatrosu 2010 Yılı Kazı Çalışmaları. M. Arslan-M. Aydın- S. Durmuş. Şurada; 20. Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu Bildirisi, (Bodrum 2011): Ankara 2012: 149-167.

99-Der Hellenistische Münzschatz Von Apameia: Ein Vorbericht. Ülkü Devecioğlu ile birlikte şurada: Kelainai-Apameia Kibotos. Developpement urbain dans le contexte anatolien (sous la direction de Latife Summerer, Askold Ivantchik, Alexandervon Kienlin). Ausonıus Editions, Kelainai I, (Bordeaux 2011): 309-315.

100-Erimtan Koleksiyonundaki Roma Denarius Definesi. M. Arslan-Ü. Devecioğlu. Şurada: TTK, HÖYÜK Dergisi, Ocak 2011, Sayı 3, Ankara 2012: 15-139. Ülkü Devecioğlu ile birlikte.

101-Kırşehir Müzesi Koleksiyonundaki Büyük İskender Tetradrahmi Definesi. M. Arslan-Ü. Devecioğlu. Şurada: TTK HÖYÜK Dergisi, Temmuz 2011, Sayı 4, Ankara 2013: 75-94. Ülkü Devecioğlu ile birlikte.

102-Eski Bir Kentin İzinde JULIOPOLİS. Şurada: KARAF Dergisi, Sayı 48, Ekim-Aralık 2011: 46-51.

103-Çömlektepe. Şurada: Aktuel Arkeoloji Dergisi, Mart-Nisan 2012: s.110-113. Melih Arslan-Okan Cinemre

104-Juliopolis'im Hekim Mezarları. Şurada: Aktuel Arkeoloji Dergisi, Mart-Nisan 2012: s.136-139. Melih Arslan-M.Metin

105-Yeni Bir Bronz Kybele Heykelciği. Şurada: K. Levent Zoroğlu’na Armağan – Studies in Honour of K. Levent Zoroğlu (Editör: Mehmet TEKOCAK) Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü. Armağan Dizisi/Festschrift Series: 3 Antalya-İstanbul 2013: 73-80.

106-Çayyolu Höyük-Ankara’da Bir Geç Kalkolotik/İlk Tunç Çağ Yerleşmesi/Çayyolu Höyük - A Late Chalcolithic/Early Bronze Age Settlement in Ankara. Şurada: ANADOLU Dergisi, Sayı 39, Ankara 2013: 139-164. Gülçin İlgezdi BERTRAM ve Jan Krzystaf BERTRAM ile birlikte.

107-2012 Yılı Akyurt-Kalaba Tümülüsü Kurtarma Kazısı/The 2012 Akyurt-Kalaba Tumulus Salvage Excavation. Şurada: ANADOLU Dergisi, Sayı 40, Ankara 2014: 145-148. Mustafa METİN ile birlikte.

108-Akdağmadeni Cam Yüzük Kaşı Mühür. Şurada: TTK HÖYÜK Dergisi, Sayı 6, Ankara 2013: 59-66. İlknur TAŞ ve Hasan K. ŞENYURT ile birlikte.

109-Iuliopolis Nekropolü Kharon Sikkeleri. Şurada; Birinci Uluslararası Anadolu Para Tarihi ve Numismatik Kongresi –Bildiriler. Suna-İnanç Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü. Antalya 2014: 13-24.

110-Çocuk Kral Antiokhos’un Ünik Bir Madalyonu. Şurada: Kaunos/Kbid Toplantıları 3: Anadolu Nümismatik Araştırmaları Çalıştayı. ANADOLU/ ANATOLIA, Ek dizi I.3-Supplement Seri I.3. Edit. By Zeynep Çizmeli Öğün. Ankara 2016: 45-54.

111-Thebai’li Sfenks Betimli Yüzük Taşı Ve Viyana Sanat Tarihi Müzesi’ndeki Heykel Şurada: ANADOLU/ ANATOLIA 43. 2017. M. Arslan – B. Delikan Ankara

112-Roma Dönemi Yüzük Taşları Üzerinde Tanrıça Ma Betimlemeleri ve Yayımlanmış Bazı Eserlerdeki Ma İkonografisi İçin Yeni Öneri ve Değerlendirmeler Şurada: Colloquium Anatolicum 17. 71-89, 2018. M. Arslan

ARAŞTIRMALAR VE BURSLAR

client-image

— 1989 ve 1990 yıllarında Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ve iki İngiliz nümizmatın katılımı ile Sinop Müze Müdürlüğü’ndeki tüm sikkelerin genel kataloğu çalışmasına başkanlık etmiştir. Anılan sikke kitabı İngiltere’de yayım aşamasındadır.

— 1991 ve 1992 yıllarında iki aşamalı olarak, yine kendi başkanlığı altında üç İngiliz heyet üyesinin katılımı ile “Fethiye Müze Müdürlüğü’ndeki “Grek ve Greko-Romen” sikkelerinin çalışmaları gerçekleştirilmiş ve yayıma hazır hale getirilmiştir.

— 1988 yılında Antalya Müze Müdürlüğü’ndeki “Pamphylia Sikke Defineleri” konusunda, başkanlığı altında, bir İngiliz ve bir Türk arkeoloğun katılımı ile çalışmalar yapmış ve bu konuda “ANTİK SİKKE DEFİNELERİ” isimli Türkçe ve İngilizce iki kitap yayımlamıştır.

— 1999 yılında ise, Burdur ve Isparta Müze Müdürlükleri’nde, “Pisidia Bölgesi Sikkeleri” üzerinde araştırma ve çalışmalar yapmıştır. “Pisidia Sikke Kataloğu” yayıma hazırlanmaktadır.

— 2000 yılında, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ Müze Müdürlükleri’ndeki “Trakya Bölgesi Sikkelerini” kapsayan bir araştırma başkanlığı altında gerçekleştirilmiştir.

— 2001 yılında, Çanakkale Müze Müdürlüğü’ndeki “Trakya Sikkeleri”ni çalışmıştır. Trakya’daki üç müze ve Çanakkale Müzesi’ndeki “Trakya” sikkelerinin genel bir kataloğu tamamlanmış olup, bu konudaki kitap Almanya’nın Berlin şehrinde basım aşamasındadır.

— 2008-2009 yılları için, Afyon Müzesi’nde bulunan Hellenistik Dönem “Apameia Bronz Sikke Definesi (5600 adet) üzerindeki araştırmalarını devam ettirmektedir.

client-image

— 1989 yılında Alman Arkeoloji Enstitüsü (DAI) bursuyla iki aylık bir süre için, Almanya’nın Saarbrücken Şehri’nde, Saarland Üniversitesi’nde, Prof. P.R. Franke’nin yanında, “Anadolu Nümizmatiği” konusunda araştırmalarda bulunmuştur.

— 1995-96 yılları içerisinde, 10 aylık bir süre için Fransa Dışişleri Bakanlığı’nın (CIES) bursu ile 10 ay Paris’de Fransız Ulusal Kütüphanesi, Madalyon ve Sikkeler Kabinesi’nde, (Bibliothéque National, Cabinet des Médailles des Monnaies) nümizmatik araştırmalar ve yayın çalışması yapmıştır. Burada bulunduğu sırada, Paris Kabinesi Müdürü Dr. Michel Amandry Paris Kabinesi’nde bulunan Pontus Bölgesi Sikkelerinin bir kataloğunun yapılmasını istemiştir. Bu çalışma yapılmıştır ve yayım aşamasında bulunmaktadır.

— 2000 yılı Haziran-Temmuz aylarında iki aylık Alman Arkeoloji Enstitüsü (DAI) bursu ile Berlin ve Münih Sikke Kabineleri’nde araştırmalarda bulunmuştur.

— Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nce, 1979 yılında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı İstanbul Çubuklu Dalgıç ve Balıkadam Okulu’nda açılmış olan 3 aylık bir kursa ülkemizin sualtı arkeoloğu ihtiyacını karşılamak üzere katılmıştır.

KİTAPLARIM

blog-image
Ankara 1992
ROMAN COINS MUSEUM OF ANATOLIAN CIVILIZATIONS

Turkish Republic Ministry of Culture General Directorate of Monuments and Museums.

blog-image
Ankara 1992
ANADOLU ANTİK CAMLARI: YÜKSEL ERİMTAN KOLEKSİYONU
ANCIENT GLASS OF ASIA MINOR: THE YÜKSEL ERİMTAN COLLECTİON.

Chris Lightfoot ile birlikte.

blog-image
Ankara 1999
ANTİK SİKKE DEFİNELERİ

Antalya Müzesi Pamphylia Defineleri ve C.S. Okray Koleksiyonu ile Burdur, Fethiye ve Sinop Müzeleri’nden Birer Define. Chris Lightfoot ile birlikte.

blog-image
Ankara 1999
GREEK COIN HOARDS IN TURKEY

The Antalya Archaeological Museum and The C.S.Okray Collection with additional material from The Burdur, Fethiye and Sinop Museums. Chris Lightfoot ile birlikte.

blog-image
Ankara 2000
ANCIENT GEMS AND FINGER RINGS FROM ASIA MINOR: THE YÜKSEL ERİMTAN COLLECTİON
ANADOLU ANTİK YÜZÜK TAŞLARI VE YÜZÜKLERİ: YÜKSEL ERİMTAN KOLEKSİYONU

Koray Konuk ile birlikte.

blog-image
Ankara 2004
GALATYA KRALLIĞI ve ROMA DÖNEMİ ANKYRA ŞEHİR SİKKELERİ
THE COINS OF GALATIAN KINGDOM and THE ROMAN COINAGE OF ANCYRA IN GALATIA

Ankara Ticaret Odası Yayınları.

blog-image
London 2010
SİNOPE: A Catalogue of the Greek, Roman and Byzantine Coins in Sinop Museum (Turkey) and Related Historical and Numismatic Studies

John Casey, Melih Arslan, Richard Brickstock ile birlikte. Royal Numismatic Society Special Publication No.44.

blog-image
İstanbul 2011
SAVAŞ, GÜÇ ve İNANÇ

Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Özil Koleksiyonu Sergi Kataloğu. Dağhan ÖZİL ile birlikte.

blog-image
Ankara 2013
A GUIDE TO ANKARA THROUGHOUT THE AGES - The Museum of Anatolian Civilizations

blog-image
Ankara 2013
A GUIDE TO THE CLASSICAL AGES OF ANATOLIA - The Museum of Anatolian Civilizations

blog-image
Ankara 2013
JULIOPOLIS

İletİşİm

Harita